075 615 03 14 info@wessels-bv.nl

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

 

Wessels installatie Techniek, gevestigd aan Rosbayerweg 3 Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wessels-bv.nl
Rosbayerweg 3 Wormerveer
0756150314
jordy@wessels-bv.nl

Jordy wessels is de Functionaris Gegevensbescherming van Wessels installatie Techniek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wessels installatie Techniek verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wessels-bv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wessels installatie Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wessels installatie Techniek neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wessels installatie Techniek) tussen zit. Wessels installatie Techniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wessels installatie Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Wessels installatie Techniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

a. Wij vragen uw toestemming
Wanneer u deze website bezoekt, vragen wij u om het gebruik van cookies te accepteren. Door toestemming te geven helpt u ons de website te verbeteren en beter aan te laten sluiten op uw behoeften. Wessels Installatie Techniek legt vast of u toestemming heeft gegeven door een cookie te plaatsen. Uw toestemming blijft een jaar geldig, waarna wij u opnieuw naar uw voorkeur zullen vragen.

b. Cookies op onze website
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.

c. Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van uw cookie voorkeur.

ReCaptcha
In formulieren op de website wordt gebruikt gemaakt van een captcha. Een captcha (een afkorting van completely automated public turing test to tell computers and humans apart) is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. Om dit onderscheid te kunnen maken, en om de website te beveiligen tegen ongewenste robots en geautomatiseerde scripts, worden cookies geplaatst van DiviCaptcha. Deze cookies verzamelen gegevens over de instellingen van de browser en de captcha. Deze cookies volgen geen individuen, verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie en slaan deze informatie niet op. 

Divi
We gebruiken Divi (Elegant Themes) voor website ontwerp.  Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

d. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

  • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
  • De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten.

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

e. Beheer cookies
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U heeft hierbij de volgende keuzes:

  • U kunt cookies toestaan van de eigenaar van de website die u bezoekt (first party cookies)
  • U kunt ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die u bezoekt (third party cookies)
  • U kunt alle cookies blokkeren
  • U kunt alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in uw browser (exceptions)
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wessels installatie Techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking Van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wessels-bv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wessels installatie Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wessels installatie Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wessels-bv.nl

Contact 

Wessels Installatietechniek
Rosbayerweg 3
1521 RW Wormerveer

075 615 03 14
info@wessels-bv.nl

     

   

Copyright © 2020 - Wessels B.V.

storingdienst